Strona główna » MXE – zamienniki.

MXE – zamienniki.

by admin
Czy są jakieś zamienniki MXE? Jak działa metoksetamina, czym można substytuować metoksetaminę, który zamiennik Metoksetaminy jest najlepszy?
MXE (pełna nazwa: metoksetamina; 3-MeO-2’oxo-PCE) jest syntetycznym dysocjantem z rodziny arylcykloheksylamin, nazywanych potocznie „arylkami”. Metoksetamina pojawiło się na rynku na przełomie lat 2000. i 2010. i szybko stało się najpopularniejszym dysocjantem, który użytkownicy wciąż mimo upływu lat mają za swoisty złoty standard wśród dysocjantów.
Działanie metoksetaminy opiera się na agoniźmie receptora NMDA. Blokowanie porów receptora NMDA jest odpowiedzialne za znieczulające, przeciwbólowe i na swój rodzaj psychodeliczne działanie Metoksetaminy. Blokowanie receptora NMDA wywołuje efekt znieczulenia poprzez zapobieganie sensytyzacji w neuronach – w uproszczeniu, działanie MXE zakłóca transmisję impulsów (bólu) w rdzeniu kręgowym. Ponadto przypuszcza się, że Metoksetamina odpowiada za wychwyt zwrotny serotoniny, któremu zawdzięcza efekty euforyczne oraz antydepresyjne.
Efekty, jakie może wywołać metoksetamina, to m.in.:
– dysocjacja
– anestezja
– uśmierzenie bólu
– poprawa nastroju, samopoczucia
– euforia fizyczna
– stymulacja
– CEV – closed eye visuals
– OEV – open eye visuals
– euforia psychiczna
– introspekcja
– nudności
– dezorientacja przestrzenna
– dezorientacja czasowa
– utrata kontroli nad ciałem
– depersonalizacja
– derealizacja
– amnezja, problemy z pamięcią krótkotrwałą
– śmierć ego
Metoksetamina jest w Polsce zaklasyfikowana do grupy II-P substancji psychotropowych, co czyni ją nielegalną od nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2015. W związku z tym na rynku pojawiło się mnóstwo dysocjantów, którymi można zastąpić MXE – jednymi w większym stopniu, innymi w mniejszym  – żaden z nich nie jest idealna, ale z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Oto substancje warte wymienienia ich na tej liście:
– 3-MeO-PCE – jest od metoksetaminy znacznie silniejsza i różni się profilem działania, ale poprzez swoje działanie nie tylko jako dysocjant, ale dzięki stosunkowo intensywnym efektom euforycznym i stymulującym, 3-MeO-PCE ma wielu zwolenników.
– DMXE, 3D-MXE (3-Me-2′-oxo-PCE) – inaczej: deoksymetoksetamina to jedna z wielu pochodnych MXE. Jej właściwości euforyczne są słabsze w porównaniu do metoksetaminy.
– FXE (3F-2′-oxo-PCE) – fluoroksetamina to jeden z najciekawszych substytutów MXE. Swoją popularność zawdzięcza podobieństwu do metoksetaminy oraz niewielkim efektom ubocznym. Na rynku pojawiła się w okolicach roku 2017.
– MXM (3-MeO-2′-oxo-PCM) – metoksymetamina to N-metylowa pochodna MXE o podobnym czasie działania i niewiele mniejszym dawkowaniu. W porównaniu do MXE jest o wiele mniej stymulująca i euforyczna.
– EXE (3-EtO-2′-oxo-PCE) – etoksetamina to 3-etoksylowa pochodna metoksetaminy, która charakteryzuje się wyższym dawkowaniem od metoksetaminy i trochę słabszym działaniem euforycznym.
– HXE (3-HO-2′-oxo-PCE) – hydroksetamina to analog MXE, w którym grupa metoksy została pozbawiona jednego atomu węgla wskutek czego stała się ona grupą hydroksylową. Pojawiła się na rynku w roku 2020. Hydroksetamina ma stosunkowo podobne do MXE właściwości i działa ona dłużej od MXE, ma jednak także wyższe dawkowanie.
– MXPr oraz MXiPr (3-MeO-2′-oxo-PCPr & 3-MeO-2′-oxo-PCiPr) – metokspropamina & metoksizopropamina są homologami metoksetaminy. Ze względu na ogromną popularność MXE, powstały pochodne mające zastąpić metoksetaminę po delegalizacji w większości krajów świata. Jednymi z nich są MXPr oraz MXiPr, które trafiły na rynek research chemicals w roku 2020. MXPr jest izomerem pozycjonalnym MXiPR i na odwrót, jednak oba te związki delikatnie różnią się od siebie efektami. Podobnie jak DMXE czy FXE, MXPr oraz MXiPr są w budowie najpodobniejsze do metoksetaminy oraz wywołują stosunkowo podobne efekty, będąc delikatnie stymulującymi oraz euforycznym dysocjantami które prawdopodobnie odpowiadają za wychwyt zwrotny serotoniny, podobnie jak metoksetamina.
Autor tekstu: horsii

You may also like

Leave a Comment