Strona główna » Benzodiazepiny – co to takiego?

Benzodiazepiny – co to takiego?

 Czym są benzodiazepiny i jak one działają? Jakie benzodiazepiny można wymienić jako najpopularniejsze, oraz jakie są zagrożenia wynikające z ich przyjmowania?

by admin
Benzodiazepiny to szeroka grupa leków powszechnie wykorzystywanych m.in. w psychiatrii. Działanie benzodiazepin obserwowalne jest w ramach wielu struktur ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności w obrębie układu limbicznego oraz podwzgórza, czyli struktur, których zadaniem jest m.in. regulacja czynności emocjonalnych. Benzodiazepiny nasilają hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych, zlokalizowanych w obrębie kory mózgowej, móżdżku, hipokampu, wzgórza oraz podwzgórza.
Pierwszą benzodiazepiną na świecie był chlorodiazepoksyd – zsyntetyzowany został przez absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, Leona Sternbacha w roku 1957, gdy testy wykazały, że związek ten ma działanie hipnotyczne, anksjolityczne i rozluźniające mięśnie. Historia chemicznego rozwoju Librium i Valium została opowiedziana przez samego Sternbacha: przypadkowość związana z wynalezieniem tej klasy związków dorównywała próbom i błędom farmakologów w odkryciu uspokajającego działania benzodiazepin. Odkrycie chlorodiazepoksydu w 1957 roku było w dużej mierze zasługą oddanej pracy i zdolności obserwacyjnych utalentowanej technik, Beryl Kappell. Przez około siedem lat badała związki za pomocą prostych testów na zwierzętach pod kątem aktywności zwiotczającej mięśnie, aż natrafiła na chlorodiazepoksyd.
Niedługo później chlorodiazepoksyd trafił na rynek pod nazwą handlową Librium i z miejsca stał się hitem. Już w 1959 roku był przepisywany przez blisko 2000 lekarzy i używany przez ponad 20 000 pacjentów. W 1963 roku na rynek trafiła ulepszona wersja chlorodiazepoksydu – Valium, czyli znany wszystkim diazepam. Następnym w kolejce były nitrazepa, temazepam, flurazepam oraz flunitrazepam.
Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępnych jest cała masa benzodiazepin, gdzie najpopularniejszymi są alprazolam, lorazepam, diazepam, bromazepam, estazolam czy temazepam. Substancje te powszechne są nie tylko w lecznictwie, ale także wśród użytkowników rekreacyjnych którzy zażywają je m.in. w celu zrelaksowania się, odczucia euforii czy złagodzenia efektów wcześniej zażytych substancji psychoaktywnych, na przykład stymulantów czy psychodelików. Powstało także wiele niekontrolowanych prawnie benzodiazepin, które miały na celu naśladować działanie tych które prawnej kontroli już podlegały. Wiele z nich jest już związkami nielegalnymi, ale producenci research chemicals ciągle opracowują nowe związki aby nadążać nad prawem. Obecnie najpopularniejszymi benzodiazepinami RC są bromazolam, flubromazepam, flunitrazolam, deschloroetizolam czy flubrotizolam. Substancje te można zakupić bez większego problemu w internecie.
Efekty, jakie mogą wywoływać benzodiazepiny, to:
– senność oraz sedacja
– silne uspokojenie, intensywna relaksacja
– zanik lęków oraz niepokoju
– rozluźnienie mięśni szkieletowych (miorelaksacja)
– zwiększone łaknienie
– euforia – zarówno fizyczna i psychiczna
– zwiększona pewność siebie
– dysinhibicja
– otępienie emocjonalne, osłabione odczuwanie emocji (w przypadkach paradoksalnych nadmierna emocjonalnośc)
– fałszywe przekonanie o byciu trzeźwym
– amnezja i tymczasowe problemy z pamięcią krótkotrwałą
– problemy z koordynacją ruchów, problemy z motoryką
Należy pamiętać, że benzodiazepiny są środkami uzależniającymi zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Po regularnym, długotrwałym zażywaniu, w wypadku nagłego przerwania przyjmowania kolejnych dawek wystąpić może zespół odstawienny, podczas trwania którego mogą wystąpić takie symptomy jak:
– bardzo złe samopoczucie
– objawy podobne do grypy
– nawrót lęków
– niepokój
– drażliwość
– problemy ze snem, bezsenność
– bóle głowy
– bóle mięśni
– drgawki
– ataki padaczki
– drżenie mięśni
Autor tekstu: horsii

You may also like

Leave a Comment