Strona główna » 1V-LSD: działanie, opis substancji.

1V-LSD: działanie, opis substancji.

1V-LSD: sklep, opinie, recenzje.

by admin
Czym jest 1V-LSD?
1V-LSD jest sytetycznym psychodelikiem, pochodną kwasu lizergowego, pochodzi tak więc z rodziny lizergamidów. Jest jedną z wielu pochodnych LSD które trafiły na rynek w celu substytucji prawdziwego LSD-25. Pełna nazwa tej substancji brzmi dietyloamid kwasu 1-walerylo-D-lizergowego.
Związek ten można spotkać także pod nazwami 1-waleryl-LSD (1-valeryl-LSD), lub potocznie nazywaną „1V” czy „Valerie”. 1V-LSD spotykane jest najczęściej w postaci blotterów („kartonów”) i tabletek. Jest praktycznie niedostępne w formie płynu/prochu. Występuje w formie winianu (tartate).
Jak działa 1V-LSD?
1V-LSD jest kolejnym homologiem 1-podstawianych lizergamidów. 1V-LSD posiada podczepiony łańcuch o jeden atom węgla dłuższy niż 1B-LSD (1-butyryl). Nie istnieje wiele informacji na ten temat, ponieważ jest to substancja stosunkowo nowa, ale wygląda na to, że 1V-LSD nie zostało nigdy opracowane i zsyntezowane w środowisku akademickim jak niektóre, inne lizergamidy. Zamiast tego, związek ten został przygotowany specjalnie w celu bycia sprzedawanym jako quasi-legalny lub legalny substytut LSD.
Powszechnie uważane jest, że substancja ta jest prodrugiem (prolekiem) do LSD. Sugerują to badania na myszach, u których po podaniu 1P-LSD, w organiźmie wykryto LSD-25. W trakcie badań na ludziach, po podaniu 1P-LSD, w serum po pewnym czasie wykryto LSD. Oznacza to, że po dostaniu się do organizmu, 1P-LSD ulega zmetabolizowaniu do LSD, poprzez hydrolizę podstawnika w 1. pozycji. Podejrzewa się, że wszystkie 1-podstawiane lizergamidy zachowują się tak samo. Tłumaczyłoby to, dlaczego efekty 1V-LSD są tak podobne do LSD-25. Ponieważ taka droga przemiany tej substancji pozwala skutecznie przewidzieć profil działania, prawdopodobnie różniący się jedynie szybkością wchłaniania i krótszym czasem trwania, 1V-LSD stało się niezwykle popularne wśród użytkowników research chemicals, którzy używają go na zmianę z LSD. 1V-LSD stało się szczególnie popularne w Niemczech na początku lat 2020. Działanie 1V-LSD opiera się na agoniźmie receptorów 5HT2A, które rozmieszczone są w całym mózgu.
Przechowywanie:
Zarówno cząsteczka LSD, jak i 1V-LSD jest bardzo wrażliwa. Blottery nasączone substancją nie mogą być wystawione na działanie słońca, ponieważ ulegają przemianie do lumi-LSD, które nie wywołuje żadnych efektów psychodelicznych. Podobnie sprawa ma się z kontaktem z wodą, szczególnie wodą z kranu – zawiera ona chlor (używany do jej oczyszczania), który nawet w małych ilościach potrafi uszkodzić strukturę i sprawić że cząsteczka stanie się nieaktywna. Wszystkie lizergamidy powinny być przechowywane w suchym, zimnym miejscu bez dostępu do światła, najlepiej bez dużego przewiewu powietrza.
Czas działania, dawkowanie, drogi podaniaoraz efekty:
Efekty, jakie wywoływać może 1V-LSD, to między innymi:
– stymulacja, pobudzenie
– euforia fizyczna
– euforia psychiczna
– intensywny body high
– zwiększone ciśnienie krwi
– myślenie analityczne i introspektywne
– zwiększenie kreatywności oraz koncentracji
– przyspieszenie myśli
– zwiększone poczucie duchowości
– pętle myślowe
– zwiększone libido
– paranoje, lęki
– poprawione samopoczucie, dobry humor
– halucynacje przy otwartych oczach (OEV – open eye visuals)
– halucynacje przy zamkniętych oczach (CEV – closed eye visuals)
– halucynacje dźwiękowe
Dawka progowa – ~40 mikrogramów
Dawka niska – 40-100 mikrogramów
Dawka normalna – 100-175 mikrogramów
Dawka wysoka – 175-350 mikrogramów
Dawka b. wyosoka – +350 mikrogramów
Czas działania 1V-LSD, choć krótszy od poprzedników, jest wysoce zależny od dawki. Podczas gdy doświadczenie na 100 mikrogramach może zamknąć się w 8-10 godzinach, zażycie 300 mikrogramów może poskutkować doświadczeniem trwającym nawet 18 godzin, zanim będziemy całkowicie trzeźwi. Po zażyciu, efekty rozpoczynają się w przeciągu 30-50 minut.
Jedyne konwencjonalne drogi podania 1V-LSD to podanie doustne lub podjęzykowe. W przeciwieństiwe do innych psychodelików (np. niektóre fenetyloaminy czy tryptaminy), lizergamidy nie nadają się do waporyzacji – również z powodu wrażliwości cząsteczki, ulega ona zniszczeniu przy podgrzaniu.

You may also like

Leave a Comment