Strona główna » Alprazolam – zamienniki.

Alprazolam – zamienniki.

by admin
Alprazolam to popularna zarówno w lecznictwie jak i pośród użytkowników rekreacyjnych triazolobenzodiazepina. Jej działanie jest głównie przeciwlękowe i uspokajające. Wywołuje również poczucie pewności siebie oraz euforię, a w większych dawkach może wywoływać senność. Substancja ta znana jest również pod nazwami preparatów Xanax, Afobam, Alpragen, Zomiren, Farmapram oraz wiele innych – wszystkie z nich zawierają dokładnie tę samą substancję, alprazolam.
Alprazolam został opatentowany w roku 1971, a na rynek trafił w roku 1981 w Stanach Zjednoczonych. Alprazolam w porównaniu do innych benzodiazepin, ma krótki działania (od 6 do 8 godzin) oraz jest jedną z silniejszych benzodiazepin używanych obecnie w medycynie. Używany jest do leczenia m.in. różnych zaburzeń lękowych.
Z racji, iż alprazolam jest substancją kontrolowaną, niektórzy mogą mieć problem z dostępem do alprazolamu. W internecie dostępne jest całe multum benzodiazepin niekontrolowanych przez prawo w wielu krajach, które są mniej lub bardziej podobne w działaniu do alprazolamu. W tym artykule omówione zostanie kilka z nich.
Bromazolam jest obecnie najpopularniejszym zamiennikiem alprazolamu. Nie różni się od niego bardzo w budowie – atom chloru na 8. pozycji został zamieniony na atom bromu, i na tym różnice się kończą. Nie oznacza to jednak, że działanie jest takie samo. Bromazolam jest wyraźnie silniejszy od alprazolamu i ma mocniejsze właściwości nasenne, oraz utrzymuje się w organiźmie blisko dwa i pół raza dłużej. Jest jedną z popularniejszych benzodiazepin w internecie.
Deschloroetizolam jest pochodną etizolamu, tienotriazolodiazepiny wykozystywanej w niektórych krajach w medycynie w podobnych celach, co alprazolam. Deschloroetizolam jest o wiele słabszy od etizolamu, ale jego właściwości pozostają dość podobne – jest umiarkowanie przeciwlękowy oraz słabo nasenny i rozluźniający mięśnie.
Pyrazolam może zostać określony triazolową pochodną bromazepamu, aptecznej benzodiazepiny sprzedawanej m.in. jako Lexotan. Pyrazolam charakteryzuje się mocnym działaniem przeciwlękowym, umiarkowanym uspokajającym i bardzo słabym nasennym oraz rozluźniającym mięśnie. Jego czas działania jest prawie 3 razy dłuższy od czasu działania alprazolamu – 17 godzin. Jest także pirydynową pochodną bromazolamu.
Flubromazepam to benzodiazepina o silnych właściwościach przeciwlękowych, uspokajających, rozluźniających mięśnie i nasennych. Jej moc jest o wiele mniejsza, niż wszystkich wcześniej wymienionych benzodiazepin, ale nadrabia to bardzo długim czasem działania – w organiźmie utrzymuje się nawet do 120 godzin. Jest jedną z popularniejszych benzodiazepin w internecie.
Norflurazepam jest metabolitem kilku aptecznych, regulowanych prawnie benzodiazepin, m.in. midazolamu oraz flurazepamu. Podobnie jak flubromazepam, posiada ilne własciwości przeciwlękowe, nasenne i uspokajające, i umiarkowanie rozluźnia mięśnie. Także podobnie jak flubromazepam, charakteryzuje się bardzo długim czasem półtrwania w organiźmie, dochodzącym do 100 godzin.

 

Bromonordiazepam, zwany także desalkylgidazepamem to metabolit gidazepamu, benzodiazepiny opracowanej w Związku Radzieckim, niedopuszczonej do obrotu w innych krajach niż m.in. Rosja i Ukraina. Charakteryzuje się umiarkowanym działaniem przeciwlękowym, podczas gdy działanie nasenne i miorelaksacyjne (rozluźniające mięśnie) jest znikome. Czas półtrwania bromonordiazepamu w organiźmie wynosi między 60 a 80 godzin. Dużym minusem tej benzodiazepiny jest bardzo duże dawkowanie, spokojnie wchodzące w liczby trzycyfrowe.
Flunitrazolam
Flunitrazolam to triazolowa pochodna flunitrazepamu – benzodiazepiny wycofanej już w Polsce z obrotu. Flunitrazolam charakteryzuje się ekstremalnie silnym działaniem nasennym, i umiarkowanym rozluźniającym mięśnie. Z tego powodu, jest wykorzystywana głównie jako środek pomagający w bezsenności – krótko po zażyciu zapada się w głęboki sen. Jej dawkowanie jest najniższe z wszystkich wymienionych, i mierzone jest w mikrogramach.

You may also like

Leave a Comment