4-CMC

by admin
4-cmc

4-chlormethcathinone, czyli pełna, systematyczna nazwa 4-CMC, to substancja chemiczna z grupy katecholamin, która wykazuje działanie empatogenne oraz stymulujące. Halogenowy analog 4-MMC. Występuje pod postaciami białego proszku, białych, zółtych, brązowych oraz przezroczystych kryształków. 4-CMC był spotykany również pod postacią (głównie na zachodzie) aerozolu do… nosa. Cena detaliczna na ulicy opiewa na średnią kwotę około 50PLN. 4-CMC w odróżnieniu od 3-cCMC ma większe powinowactwo do receptorów serotoninowych oraz mniejsze w porównaniu z trójką do receptorów dopaminowych i adrenergicznych.

Klefedron zwiększa zewnątrzkomórkowe stężenia zarówno 5-HT, jak i dopaminy, prawdopodobnie przez hamowanie wychwytu zwrotnego i zwiększenie ich uwalniania. 4-CMC będzie zatem przypominać nieco działanie mefedronu z tym, że nieco bardziej skrócone. Efekty farmakologiczne występujące po spożyciu 4-CMC to: zwiększona energia i czujność, zmniejszona potrzeba snu, łatwość w kontaktach międzyludzkich, poprawa nastroju, zwiększony popęd seksualny, słowotok, zmniejszony apetyt, utrata masy ciała, wyzysk, zaburzone wzorce snu, bruksizm, halucynacje wzrokowe i słuchowe (przy większych dawkach 4-CMC działa silnie halucynogennie – obraz zaczyna klatkować, dźwięki brzmią jak podczas koncertu na arenie) swędzenie, nadmierna potliwość, agresywność, zły humor. W Polsce 4-CMC zaczęło być popularne chwilę po delegalizacji 3-methylomethcathinone, czyli 3-MMC w 2015 roku. Mimo tego, iż na zachodzie testerzy podchodzili do tej substancji bardzo sceptycznie (ze względu na teorie, jakoby chlor miał się odczepiać od wiązania w procesie metabolizacji i ulegać dalszemu rozkładowi w organizmie jako wolny rodnik), tak w Polsce, gdzie narkotyki i BHP nie zawsze idą w parze, zaczęto masowo przyjmować chlorowe analogi metafedronu i mefedronu.

 

Największa popularność 4-CMC przypada na lata 2017-2018, choć od 2022 znowu zaczyna być bardzo na czasie. 4-CMC jako odczynnik chemiczny służący do badań laboratoryjnych jest dostępny u naszych dostawców. Najwięksi europejscy dystrybutorzy wstrzymali się z produkcją i dystrybucją 4-CMC, ze względu na ograniczenia prawne wprowadzone w 2021 roku między innymi w Holandii oraz Hiszpanii. Klefedron również bywa często domieszką w innych sprzedawanych używkach, np. w pigułach na bazie MDMA albo w mieszance kilku betakatynonów sprzedawanej jako mefedron.

 

Dawkowanie 4-CMC dla działania progowego to – ok. 50mg, dla słabego – 100mg, dla średniego 150mg-200mg, a wysokie dawkowanie przyjmuje się porcje powyżej 200mg donosowo, dawka doustna kolejno to 100mg, 200mg, 250-300mg i powyżej 300mg. Efekty po podaniu per sniff trwają łącznie ok. 60-90 minut, z czego do 5 minut nadchodzi peak, szczytuje 45-60 minut, potem efekty słabną, negatywne poefekty mogą jednak utrzymywać się nieco dłużej, nawet do kilku godzin. Natomiast efekty po podaniu 4-CMC per oral trwają ok. 2h-3h, z czego do godziny bombka się uwalnia w organizmie (na pusty żołądek efekty już są wyczuwalne po 15 minutach), peak trwa 60-75 minut, potem lądujemy spowrotem, jednak efekty uboczne po spożyciu doustnym są mniej uciążliwe niż po podaniu takiej samej dawki donosowo. 4-CMC jako silny releaser receptorów serotoninowych nie powinien być stosowany częściej niż raz na dwa tygodnie. Długoterminowe skutki nadmiernego spożywania 4-chlormethcathinone nie są do końca znane, w Internecie można znaleźć tylko szczątkowe badania naukowe. Badania te potwierdzają wnioski, których można samemu się domyśleć posiadając podstawową wiedzę z zakresu farmakologii. Tymbardziej jest to zaskakujący fakt, gdyż 4-CMC jest powszechnie stosowana używką nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Najważniejsze – wszystkie narkotyki są szkodliwe, lecz w różnym stopniu, działania niepożądane mogą być skutkiem przedawkowania, (np. depresja oddechowa po opioidach), wpływu na inne niż mózg tkanki i narządy (np. martwica przegrody nosowej związana z przewlekłym stosowaniem substancji drogą donosową), drogi podania (np. zakażeniu HIV lub inne u narkomanów stosujących wspólne igły), efektów niezwiązanych ze specyficznymi działaniami (np. działanie rakotwórcze dymu tytoniowego, ostry ból pęcherza moczowego u osób regularnie przyjmujących dysocjanty), lub mogą wynikać z nielegalnego stosowania (np. GHB jako pigułka gwałtu), dlatego nie zachęcamy i nie polecamy spożywania research chemicals.

You may also like

Leave a Comment